Zastava Srbije
Vesti slike

VLADA FBIH: Utvrđeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog i Zakona o vanparničnom postupku

Vlada Federacije BiH je na sjednici, održanoj u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona FBiH, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku. Predlagač, Federalno ministarstvo pravde, ističe da su pristupili ciljanim izmjenama oba zakona kako bi se proveli principi na koje je ukazao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH, ap. br. 3427/13 od 3. novembra 2015. godine, te izvršilo njihovo usaglašavanje.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Donijeta podzakonska akta

Vlada Republike Srpske donijela je, na 34. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o odobravanju 100.000 KM Poljoprivrednom fakultetu Banjaluka na ime prava za ostvarivanje podsticajnih sredstava za razvoj Eksperimentalno-edukativnog centra fakulteta. Sredstva se obezbjeđuju sa pozicije – Subvencije za razvoj poljoprivrede i sela u okviru Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Više
Vesti slike

ZAKON O PLATNIM TRANSAKCIJAMA RS: Oprez prilikom popunjavanja naloga za plaćanje, jer pogrešno uplaćena sredstva nije lako, a ponekad je i nemoguće, vratiti

Agencija za bankarstvo Republike Srpske pokrenula je projekat "Finansijska pismenost u bankarstvu", kako bi se građani na što bolji način edukovali u pogledu načina i korištenja usluga u bankarstvu.

Više
Vesti slike

KRIVIČNI ZAKON BIH: Pooštrenim sankcijama do redukcije porodičnog nasilja u BiH

U kratkom vremenskom periodu Tuzlanski kanton je u fokusu regionalne javnosti bio zbog nezapamćenih tragičnih slučajeva. Prvo je u junu učenik osnovne škole u Lukavcu ranio nastavnika, a onda su se dogodile tragedije u Gradačcu i Živinicama. Također i u Bijeljini koja, kao i Tuzlanski kanton, geografski pripada sjeveroistoku Bosne i Hercegovine u ponedjeljak uvečer prijavljen je još jedan tragičan događaj.

Više