Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Nije prihvatljiv zahtjev za odlučivanje o tome da li je Zakonom o nepokretnoj imovini došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda

U Banjoj Luci je, 23. marta 2022. godine, održana Stotinu i trideset i deveta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 10. februara tekuće godine.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Program ekonomskih reformi za period 2022 - 2024. godine

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2022 - 2024. godine (PER BiH 2022 - 2024), koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni amandamani na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju JUZ u FBiH, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o davanju na trajno korištenje bez naknade dizel gorivo u količini od 1.400.000 litara iz postojećih zaliha federalnih robnih rezervi poljoprivrednim proizvođačima (50 litara goriva po hektaru) u Federaciji BiH, a prema zvaničnim spiskovima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i kantonalnih vlada, radi hitne intervencije izazvane rastom cijena energenata na tržištu FBiH.

b Više

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 162. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Više

RADNA VERZIJA UREDBE O IZMJENI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I VISINI NAKNADA ČLANOVIMA KOMISIJA: Rok za sugestije 15 dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obaještava zainteresovanu javnost da je urađena radna verzija Uredbe o izmjeni Uredbe o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita i visini naknada članovima komisija.

Više

CENTRALNA BANKA BIH: Očekuje se snažan inflatorni šok u prvoj polovini ove godine

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je značajno korigovala naviše brze procjene inflacije za prvo polugodište 2022. godine, u odnosu na očekivanja iz decembra.

Više