Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

VLADA FBIH: Naredbe i preporuke kriznog štaba FMZ-a produžene za 14 dana

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 20.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Više

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu RS

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 138. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, s ciljem preciznijeg definisanja članova Uredbe radi kvalitetnije primjene, a odnosi se na uslove, način, korisnike i postupak za korišćenje sredstava Kompenzacionog fonda.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PREDUZEĆA OSTVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIONIH OBJEKATA: Usvajanjem izmjene omogućilo bi se plaćanje pravednije naknade prema gradu Livnu općini Tomislavgrad od strane Hrvatske elektroprivrede kao vlasnika ovih objekata

U Federaciji BiH inicirana je izmjena zakona na osnovu kojeg bi hercegovačke općine čije je zemljište potopljeno trebale imati koristi od Buškog jezera, koje Hrvatska koristi za potrebe proizvodnje struje.

Više

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNIM ZNAKOVIMA I SIGNALIZACIJI NA PUTEVIMA, NAČINU OBILjEŽAVANjA RADOVA I PREPREKA NA PUTU I ZNAKOVIMA KOJE UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU DAJE OVLAŠTENO LICE: Stacionarni radarski sistem u Banjaluci radi u skladu sa propisima

Prekršaji evidentirani stacionarnim radarskim sistemom na području grada Banjaluke se evidentiraju u skladu s postojećim pozitivnim pravnim aktima, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Više

SINDIKAT TRGOVINE PONOVO POKREĆE KAMPANJU ZA ZABRANU RADA NEDJELJOM U SRPSKOJ

Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske ponovo pokreće kampanju za zabranu rada nedjeljom.

Više