Zastava Srbije

U SARAJEVU ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I USVOJENIH PODZAKONSKIH AKATA U SVAKODNEVNOM RADU UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

Kompanija Paragraf Lex organizovala je, u Sarajevu, 23. februara 2023. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i usvojenih podzakonskih akata u svakodnevnom radu ugovornih organa i ponuđača”.

Više

IZBOR SUDIJE IZ RS U USTAVNI SUD BIH JOŠ UVIJEK NA ČEKANJU

Nakon što je Komisija za izbor i imenovanja Narodne skupštine Republike Srpske početkom jula prošle godine obavila intervjue sa kandidatima za sudiju Ustavnog suda BiH iz Republike Srpske, procedura je stala i gotovo osam mjeseci to pitanje još nije stavljeno na dnevni red Narodne skupštine Republike Srpske.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS BiH), kojim se olakšava prijem u službu, pojednostavljuju procesi upravljanja karijerom profesionalnih vojnih osoba i na taj način pomaže bolja kadrovska popunjenost.

Više

VLADA RS: Donijeta podzakonska akta

Vlada Republike Srpske donijela je, na 9. sjednici, u Banjaluci, odluku kojom se u listu prioritetnih projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava sa pozicije “Javne investicije” uvrštavaju projekti ukupno vrijedni 21,1 milion KM.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i o izmjeni i dopuni Zakona o bankama

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava u okviru tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama namijenjenih boračkoj populaciji u ukupnom iznosu od 4.440.000 KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Više

ZAKON O NEPOKRETNOJ IMOVINI KOJA SE KORISTI ZA FUNKCIONIRANJE JAVNE VLASTI U RS: Biće podnijeto više zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona

Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti ("Sl. glasnik RS", br. 16/2023) u RS-u objavljen je u Službenom glasniku tog entiteta. Time je otvorena mogućnost za brzo osporavanje zakona pred Ustavnim sudom BiH.

Više