Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPRINOSIMA I O POREZU NA DOHODAK: Dostupni tekstovi prijedloga zakona

Na sajtu Vlade FBiH objavljeni su tekstovi prijedlozi zakona o doprinosima i o porezu na dohodak.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO: Procenat za izdvajanje u stambene fondove za jedinice lokalne samouprave smanjen na 30 posto

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Više

PRIJEDLOG UREDBE O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O USLOVIMA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA NA JAVNOM UVIDU: U toku davanje sugestija

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske pripremilo je prijedlog Uredbe o prestanku važenja uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Više