Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o korištenju službenih specijaliziranih vozila

Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih specijaliziranih vozila Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) BiH, a u skladu sa ranije usvojenim Pravilnikom o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Više

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite. Usvojene naredbe i preporuke kriznog štaba

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju s predloženim naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 19.4.2021. godine. Usvojene naredbe i preporuke stupaju na snagu 22.4.2021. godine, s rokom važena od sedam dana.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu

Vlada Republike Srpske donijela je, na 118. sjednici, u Banjaluci, Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godine.

Više

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA RS: Inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona

Potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić najavila je da će ova stranka pokrenuti ocjenu ustavnosti Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 28/2021).

Više

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Spisak kandidata prijavljenih na javni konkurs za izbor notara

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske objavilo je spisak prijavljenih kandidata za izbor notara u skladu sa članom 23. stav 5. Zakona o notarima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011, 20/2014, 68/2017, 113/2018 - odluka US i 82/2019) i članom 11. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara ("Sl. glasnik RS", br. 92/2019 i 106/2019).

Više

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJA ZA DIREKTNA ULAGANJA U INVESTICIONE PROJEKTE U 2021. GODINI: Poziv je otvoren 30 dana

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u investicione projekte u 2021. godini.

Više

FOND PIO RS: Prihodi porasli za 43,2 miliona KM

Prihodi Fonda PIO prošle godine iznosili su 935,2 miliona KM i u odnosu na 2019. godinu veći su za 43,2 miliona KM, što je pomalo iznenađujuće s obzirom na pandemiju virusa korona i činjenicu da je većina privrede bila u problemima.

Više