Zastava Srbije

ZA EFIKASNO PROCESUIRANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA KLJUČNO ZAKONITO PRIBAVLJANJE DOKAZA

“Savremene komunikacione tehnologije imaju važnu ulogu u procesuiranju organiziranog kriminala, ali države moraju spriječiti njihovu zloupotrebu i osigurati zaštitu ljudskih prava i sloboda”, rečeno je na otvaranju Šeste godišnje konferencije Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu (BiH) koja je održana na Jahorini.

Više

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unaprijediti položaj djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine već godinama obilježava 20. novembar - Međunarodni dan djeteta s ciljem promovisanja dječijih prava i ukazivanja na važnost intenzivnog angažmana pravosudnih institucija u njihovom osiguravanju i zaštiti.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Izabrani elektori za izbor delegata u klubove hrvatskog, bošnjačkog i ostalih naroda u Vijeću naroda RS

Predstavnici hrvatskog, bošnjačkog i ostalih naroda u skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj, 18. novembra 2022. godine, u odvojenim procedurama, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, izabrali su elektore – ad hok članove za izbor delegata za Klub hrvatskog naroda, Klub bošnjačkog naroda i Klub ostalih naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Više

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ ZA PERIOD 2022 – 2028. GODINE: Rok za sugestije 20 dana

Radna grupa za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022 – 2028. godine, uz tehničku asistenciju projekta EU4CS koji finansira Delegacija Evropske Unije, izradila je Nacrt novog strateškog dokumenta.

Više