Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 32. redovna sjednica odgođena za 27. april 2022. godine

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obavještava da se 32. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH zakazana za 25. april 2022. godine odgađa za srijedu 27. april 2022. godine sa početkom u 10.00 sati.

Više

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Usvojen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2022. godinu

Na hitnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2022. godinu u iznosu od 499.273.449 KM, kao i na Odluku o izvršavanju ovog plana.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt porodičnog zakona

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 166. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Nacrt Porodičnog zakona kojim su unaprijeđeni postojeći i uvedeni novi modeli zaštite djeteta, posebno u pogledu prava na slobodu izražavanja mišljenja i zaštite interesa djeteta, kao i porodice.

Više

VLADA FBIH: Privatnim preduzećima i poduzetnicima 7.870.000 KM grant sredstava

Na osnovu donesenih odluka o redovnom i vanrednom usklađivanju, penzije u Federaciji BiH bit će uvećane za 11 posto. Odlukom Upravnog odbora Zavoda PIO/MIO redovno usklađivanje penzija u ovoj godini iznosi 7,3 posto, a odlukom Vlade FBiH o vanrednom usklađivanju penzije se uvećavaju za 3,50 posto.

Više

ZAKON O PRAZNICIMA: Neradni dani u FBiH tokom prvomajskih praznika su 1, 2 i 3. maj 2022. godine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Sl. list SFRJ" br. 6/1973), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Sl. list RBiH", br. 2/1992), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom ("Sl. list RBiH", br. 13/1994), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja).

Više

PRAVILNIK O NAČINU KONTROLE CIJENA, NAČINU OBLIKOVANJA CIJENA LIJEKOVA I NAČINU IZVJEŠTAVANJA O CIJENAMA LIJEKOVA U BIH: U pripremi izmjene Pravilnika

Stručni savjet Agencije za lijekove BiH mogao bi već na sljedećoj sjednici razmatrati inicijativu o izmjeni Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2017).

Više

JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJA ZA DIREKTNA ULAGANJA U 2022. GODINI: Rok za podnošenje prijava produžen do 11. maja 2022. godine

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte da je produžen rok za dostavljanje prijava po Javnom pozivu za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2022. godini, do 11. maja 2022. godine.

Više

RASPISAN KONKURS ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO RS: Rok za podnošenje prijava 15 dana

Ministarstvo finansija Republike Srpske raspisalo je konkurs za direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Više