Zastava Srbije
Vesti slike

DIGITALIZACIJA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROVOĐENJE POJEDINAČNOG ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE: Paragraf Lex organizuje savjetovanje u Banjaluci 21. marta 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 21. marta 2024. godine, savjetovanje na temu “Digitalizacija interne revizije u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na provođenje pojedinačnog angažmana interne revizije”.

Više
Vesti slike

NARODNA SKUPŠTINA RS: 6. marta 2024. godine Osma redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da Osma redovna sjednica Narodne skupštine, na čijem se predloženom dnevnom redu nalazi 19 tačaka, počne u srijedu, 6. marta 2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Više
Vesti slike

VLADA ZDK: Usvojeni Nacrt zakona o robnim rezervama i Prijedlog zakona o mirovnom i arbitražnom vijeću ZDK

Vlada Zeničko-dobojskogkantona (ZDK) usvojila je Nacrt zakona o robnim rezervama ZDK i Prijedloga zakon o mirovnom i arbitražnom vijeću ZDK – potvrdio je nakon sjednice premijer tog kantona Nezir Pivić.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH: Predložena mogućnost angažmana studenata za rad na određeno vrijeme

U Federaciji Bosne i Hercegovine, predložene su dopune Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon, 103/2021 - dr. zakon i 44/2022) na način da bi poslodavci mogli sa studentima zaključivati ugovore za obavljanje privremenih i povremenih poslova u punom ili nepunom radnom vremenu.

Više
Vesti slike

CENTRALNA BANKA BIH: Devizne rezerve na kraju decembra porasle na 16,29 milijardi KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju decembra prošle godine iznosile su 16,29 milijardi KM i veće su za 605,1 milion KM ili 3,9 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Više