Zastava Srbije
Vesti slike

REFORMA PRAVOSUĐA: Međunarodna Komisija ocijenila da je VSTV BiH poduzeo značajne korake u izgradnji nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa

Sadašnji sastav VSTV-a BiH poduzeo je važne korake u nekoliko oblasti u skladu sa mandatom kako bi učinkovito doprinio nezavisnom, nepristrasnom i profesionalnom pravosuđu – ocjena je Komisije za reviziju koja je provela eksternu reviziju rada VSTV-a BiH.

Više
Vesti slike

POZIV ZA UČEŠĆE NA TAKMIČENJU ZA NAGRADU “JUNIORSKA KRISTALNA VAGA PRAVDE”: Rok za podnošenje prijava 12. decembar 2023. godine

Vijeće Evrope i Evropska komisija od 2005. godine organizuju takmičenje za nagradu “Kristalna vaga pravde” (Crystal Scales of Justice). Cilj ovog takmičenja je prepoznavanje i promocija inovativnih i efikasnih praksi u organizaciji suda, vođenju postupka ili, uopšteno, funkcionisanju pravosudnog sistema. Prema pravilima učešća, predložene prakse moraju biti provedene u skorije vrijeme, te biti lako primjenjive u drugim državama, odnosno jurisdikcijama.

Više
Vesti slike

SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH: Tokom tri kvartala 2023. godine uvoz četiri puta veći od izvoza

U BiH je poljoprivredno-prehrambeni sektor tokom devet mjeseci zabilježio deficit u iznosu od 2,6 milijardi KM i povećan je za sedam odsto u odnosu na deficit u ovom industrijskom sektoru u istom periodu 2022. godine, rečeno je u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Više