Zastava Srbije

POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA BIH: Ubuduće će se svi javni konkursi objavljivati isključivo na internet stranici VSTV BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) je na sjednici održanoj 22. i 23. marta 2023. godine, usvojilo Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2023), koji je stupio na snagu 22. aprila 2023. godine.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH biće razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku

Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u proširenom sastavu donio je odluku da prekine započetu 6. sjednicu Predstavničkog doma PSBiH, nakon što su zasjedanje napustili poslanici političkih stranaka iz Republike Srpske.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Rasprava će biti održana u periodu od 5. do 17. maja 2023. godine

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je, sa ciljem sprovođenja Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-277/23 od 23. marta 2023. godine, raspisalo Javni poziv za održavanje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Više

PREDNACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM NOVCU RS: Rok za sugestije 5. maj 2023. godine

Postupajući u skladu sa planiranim zakonodavnim aktivnostima u 2023. godini, Ministarstvo finansija Republike Srpske je, kao nadležni obrađivač propisa u oblasti finansijskog sektora, izradilo Prednacrt zakona o elektronskom novcu.

Više