Zastava Srbije
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Ustavnom sudu BiH upućena dva zahtjeva za ocjenu ustavnosti

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kemal Ademović uputio je dva zahtjeva Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine:

Više
Vesti slike

POSLOVNIK VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA BIH: Saopštenje VSTV-a BiH povodom Odluke Suda BiH o odredbama Poslovnika koji se odnosi na izbor i imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija

Povodom Odluke Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 U 047188 24 USOZ od 13.3.2024. godine kojom su ukinute odredbe člana 49. stav 5 (tačke b) i (tačke c) Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 55/2013, 96/2013, 46/2014, 61/2014, 78/2014, 27/2015, 46/2015, 93/2016, 48/2017, 88/2017, 41/2018, 64/2018, 12/2021, 26/2021, 35/2021, 68/2021, 1/2022 i 26/2023), a koje su vezane za dalje provođenje konkursne procedure po dva raspisana konkursa za izbor nosilaca pravosudne funkcije, VSTV BiH je odmah pristupio razmatranju i donošenju odluke o uticaju navedene Odluke Suda BiH na postupak imenovanje.

Više
Vesti slike

REFORMA PRAVOSUĐA: Nastavlja se dijalog VSTV-a BiH i državnog i entitetskih ministarstava pravde o reformi izvršnog i žalbenog postupka kao i reorganizaciji poslovnih procesa u sudovima

Unapređenje organizacije rada sudova, kao i izvršnog i žalbenog parničnog postupka bila je tema u fokusu sastanka predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovina sa ministrima državnog, entitetskih i kantonalnih ministarstava pravde, ambasadoricom Švedske u BiH kao i predstavnicima Sudske administracije Švedske.

Više
Vesti slike

ZAKON O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BIH: Uvedena nova krivična djela, a postojeća izmijenjena u skladu sa Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Skupština Brčko distrikta usvojila je izmjene Krivičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2020 - prečišćen tekst i 3/2024) kojima su uvedena nova krivična djela, a postojeća izmijenjena u skladu sa Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Bosna i Hercegovina usvojila 2014. godine.

Više