Zastava Srbije
Vesti slike

SEDMICE SUDSKE NAGODBE U SUDOVIMA U BIH DO 31. MAJA 2024. GODINE

Od 20. do 31. maja 2024. godine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini bit će održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

Više
Vesti slike

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O VSTV-U BIH: Predložena rješenja koja omogućavaju nesmetano funkcionisanje VSTV-a BiH u narednom periodu, te efikasan rad pravosuđa BiH do uspostave Odjela za provođenje postupka po izvještajima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) je na sjednici koja je održana 15. i 16. maja 2024. godine, usvojilo Inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o VSTV-u BiH, koja će biti upućena Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI I NASILJA PREMA ŽENAMA U RS: Nacrtom zakona predviđeno uvođenje termina femicid

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, koji je bio u formi nacrta, a kojim bi se, između ostalog, u zakon u Republici Srpskoj uveo termin femicid kao lišenje života žene, po svemu sudeći, pao je upravo zbog te jedne riječi.

Više
Vesti slike

POSTUPAK PROMJENE MJESTA PREBIVALIŠTA

Ako planirate da mijenjate mjesto prebivališta u BiH, potrebno vam je nekoliko dokumenata i podataka koje prilažete nadležnom organu prilikom prijavljivanja novog prebivališta ili boravišta. Više o tome šta vam je potrebno, čitajte u nastavku teksta.

Više