Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Efikasniji žalbeni postupak, u skladu sa evropskim praksama

Iniciranje reforme postupka po žalbi u parničnom postupku u BiH, jedna je od aktivnosti koju Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH realizuje u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom (SNCA) i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 26. maja 2021. godine 22. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

U skladu sa članom 96., te poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Više

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA OCJENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI OSNIVANJA SLOBODNE ZONE: Rok za sugestije 25. maj 2021. godine

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo privrede i preduzetništva, a u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prijedlog pravilnika o kriterijumima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone.

Više

RAST MINIMALNE ZARADE U SRPSKOJ NE PRATI PRIVREDNI RAST

U slučaju da Vlada Republike Srpske odluči da najniža plata u Republici Srpskoj bude 600 KM, trošak poslodavca po osnovu isplate te minimalne plate u posljednjih pet godina povećaće se za više od 54 odsto, međutim pitanje je da li je privreda rasla po stopi koja to omogućava i da li će poslodavci pod teretom najniže plate biti prinuđeni da otpuštaju radnike.

Više

NASTAVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI SRPSKOJ ZAVRŠAVA SE 8. JUNA 2021. GODINE

Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj bit će završena 8. juna, izjavila je ministrica prosvjete i kulture ovog bh. entiteta Natalija Trivić.

Više

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Od 20. maja do 7. juna 2021. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 100 lica i privatna okupljanja u grupama većim od 50 lica

Republički štab za vanredne situacije održao je 86. sjednicu, na kojoj je donio Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Više