Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unapređenje rada i pravnog statusa Panela za ujednačavanje sudske prakse

Rad panela za ujednačavanje sudske prakse važan je mehanizam za osiguranje dosljednog tumačenja zakona i ujednačavanja sudske prakse u cijeloj zemlji te ga je potrebno dalje osnaživati, jedan je od zaključaka sastanka koji je Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata Visokog

Više

POTPISAN SPORAZUM O USVAJANJU I PRIMJENI UPUTSTVA O POSTUPANJU TUŽIOCA I OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA U OTKRIVANJU KRIVIČNOG DJELA, POČINIOCA I SPROVOĐENJU ISTRAGE

13. marta 2023. godine održan je 27. redovni sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou na kojem je domaćin bilo Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Izvjestioci UN-a protiv kriminalizacije klevete. Traže povlačenje Nacrta zakona

Specijalni izvjestioci UN-a zatražili su od vlasti RS-a povlačenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kriminalizuje kleveta.

Više

U PRIPREMI USKLAĐIVANJE ENERGETSKE LEGISLATIVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je održala sastanak s predstavnicama i predstavnicima projekta USAID EPA koje je predvodila Ankica Gavrilović, projekt menadžerica u USAID BiH.

Više