Zastava Srbije
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Data saglasnost na Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalizirane namjene u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija za period 2021. - 2027. godina između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RS: Udruženje Umbrella traži povlačenje Nacrta zakona

Udruženje Umbrella, koje okuplja 13 istraživačkih neprofitnih medija, zahtijeva da se iz Narodne skupštine Republike Srpske hitno povuče Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija (koji se odnosi na nevladine organizacije), jer, kako tvrde, Zakon u predloženom obliku predstavlja udar na slobodu udruživanja u Srpskoj, ali i pokušaj da se uguši i zabrani rad bilo kakve organizacije koja pokuša da kritikuje vlast.

Više
Vesti slike

JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA O FINANSIRANJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U FBIH: Rok za komentare 6. oktobar 2023. godine

Centar za promociju civilnog društva poziva sve organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, pravne i ekonomske eksperte/ice, eksperte/ice za javnu upravu, kao i pojedince/ke da se uključe u proces konsultacija na nacrt Zakona o finansiranju organizacija civilnog društva u FBiH.

Više
Vesti slike

ODRŽANA EDUKACIJA “IZAZOVI KOD PRIMJENE ZAKONA O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM FBIH”

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom saopćila je da je organizovala edukaciju o temi “Izazovi kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine”, koja je održana u Neumu.

Više