Zastava Srbije

KRIVIČNI ZAKON BIH: Tužilaštvo BiH predlaže da se pripejd kartice mogu kupovati samo s ličnom kartom

U BiH bi, ukoliko budu prihvaćene ideje tužilaca, mogla da budu promijenjena pravila prilikom kupovine pripejd kartica sa ciljem jačanja borbe protiv terorizma i sankcionisanja lažnih dojava o bombama koje su sve češće.

Više

ZAKON O OSTVARIVANjU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U RS: Besplatna pravna pomoć ostvaruje se po finansijskom kriterijumu, kriterijumu ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom, kriterijumu očigledne osnovanosti i kriterijumu obaveznosti po posebnom zakonu i međunarodnim konvencijama koje obavezuju BiH

Građani Srpske prošle godine uputili su više od 6.200 zahtjeva Centru za pružanja besplatne pravne pomoći, što je za 10 odsto više nego godinu prije, a zahtjevi su opet bili od strane pretežno penzionera, nezaposlenih lica i žrtava nasilja.

Više

U PADU BROJ PRAVOSNAŽNIH PRESUDA ZA PRANJE NOVCA

Dok sva relevantna istraživanja pokazuju da je BiH, po prisustvu kriminala i korupcije, na ili pri vrhu tabele evropskih zemalja, ovdašnji sudovi gotovo nikog ne osuđuju za pojedina krivična djela, kao što je, recimo, pranje novca.

Više

CENTRALNA BANKA BIH: Smanjena izloženost tržišnim rizicima

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić rekao je da je da je Centralna banka BiH prevazišla po svemu izazovnu 2022. godinu, te je restrukturišući portfolio, smanjila izloženost tržišnim rizicima.

Više