Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BIH: Ministar neće moći u isto vrijeme biti i poslanik

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kojim se onemogućuje istovremeno obavljanje funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: Prihodi od poreza u FBiH manji su za 157 miliona KM, porast samo u Tuzlanskom kantonu

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (PU FBiH) je predstavila koliko su potraživanja naplatili i kakva je njihova struktura bila u 2020. godini. Osvrnuli su se i na uposlenost u prošloj godini.

Više

INICIJATIVA ZA UKIDANJE PARAFISKALNIH NAMETA U SARAJEVU

Inicijativu skupštinske zastupnice Vildane Bešlije da se u Kantonu Sarajevo ukinu parafiskalni nameti pri registraciji firmi ekonomski analitičar Faruk Hadžić smatra odličnim modelom za ubrzanje tog procesa i privlačenje investitora.

Više