Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH: Reforma pravosuđa uslov za kandidatski status BiH

Nakon što je BiH dobila uslovnu preporuku za status kandidata za EU uz ispunjavanje, između ostalih, i uslova vezanog za usvajanje paketa zakona o pravosuđu iz oglasili su se iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH.

Više

IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O BiH: Usklađenost vanjskopolitičke izjave sa EU 81 posto

Evropska komisija predstavila je u Briselu pojedinačne izvještaje o trenutnom statusu država koje teže kandidatskom statusu EU. U izvještaju za Bosnu i Hercegovinu se ističe da smo vanjskopolitičke izjave uskladili sa evropskim na 81 posto.

Više

USLOVI IZ PREPORUKE EVROPSKE KOMISIJE ZA KANDIDATSKI STATUS ZA BIH

Evropska komisija će dati preporuku za kandidatski status Bosni i Hercegovini uz osam uslova koji su postavljeni pred nas.

Više

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: U proteklih devet mjeseci izvršeno 115.420 inspekcijskih nadzora

Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćila je da su federalni inspektori na teritoriji Federacije BiH u proteklih devet mjeseci izvršili 115.420 inspekcijskih nadzora, od čega je 107.130 u prekograničnom i 8.290 u unutrašnjem prometu. Sačinjeno je 7.719 zapisnika, uzet 4.401 uzorak, te izdato 2.199 fitocertifikata.

Više