Zastava Srbije
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE: Nastavlja se rad na unapređenju rodne ravnopravnosti. U fokusu rodno odgovorno budžetiranje

Kako kreirati budžete koji će zadovoljavati potrebe oba spola, bila je tema obuke koju je UNDP organizovao za uposlene Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a u okviru Projekta “Pečat rodne jednakosti za javne institucije u BiH”.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Odobreno 500.000 KM interventne pomoći za četiri grada i općine u Unsko-sanskom kantonu

Vlada Federacije BiH na prvoj hitnoj sjednici održanoj u Sarajevu, prihvatila je informaciju Federalne uprave civilne zaštite o situaciji u poplavljenim područjima u Federaciji BiH. S tim u vezi Vlada je donijela zaključak kojim je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite da na zahtjev kantonalnih štabova civilne zaštite angažiraju federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za spašavanje na vodi, te da sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse stave na raspolaganje, radi pružanja pomoći na ugroženom području, kao i da o tome izvijeste Federalnu vladu.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O PREKRŠAJIMA KS: U Sarajevu će kažnjavati širenje lažnih vijesti

Vlada Kantona Sarajevo krajem prošlog mjeseca je utvrdila Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojim je, između ostalog, obuhvaćeno i proširenje javnog prostora i na online sferu te ujedno regulisano i širenje lažnih vijesti.

Više
Vesti slike

PREDNACRT ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA BIH: predviđeno osnivanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, te obaveza funkcionera da jednom godišnje dostavljaju izvještaje o svojoj imovini, a koji će biti dostupni javnosti

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izradilo je prednacrt Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno osnivanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, te obaveza funkcionera da jednom godišnje dostavljaju izvještaje o svojoj imovini, a koji će biti dostupni javnosti.

Više
Vesti slike

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBIH: Zabraniti upotrebu mobilnih uređaja tokom trajanja redovne nastave

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor KS uputio je dopis ministrici za odgoj i obrazovanje KS Naidi Hoti-Muminović u kojem traži zabranu upotrebe mobilnih uređaja tokom trajanja redovne nastave.

Više