Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

U okviru 12. vanredne sjednice po hitnom postupku u Domu naroda su usvojeni Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda).

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 25. aprila 2022. godine 32. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

U skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Za 10 odsto povećanje primanja korisnika prava iz socijalne zaštite

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će svaki korisnik prava iz socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti preračunato dobiti uvećanje od 10 odsto u odnosu na novac koji je ranije primao po ovom osnovu.

Više

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI FBIH ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE: Potrebno unaprijediti sistem budžetiranja i nastaviti s mjerama suzbijanja sive ekonomije

Federalna vlada je usvojila Program ekonomskih reformi (PER) Federacije BiH za period od 2022. do 2024. godine, te zadužila svoj Generalni sekretarijat da ovaj dokument dostavi Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH koja je zadužena za izradu Programa ekonomskih reformi BiH 2022-2024. godina.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O AUDIO-VIZUELNIM DJELATNOSTIMA: Audio-vizuelnim djelatnostima mogu se baviti pravna i fizička lica registrovana kod nadležnog organa za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti, kao i preduzetnici

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o audio-vizuelnim djelatnostima, kojim je predviđeno jačanje domaćeg filmskog stvaralaštva i proizvodnje domaćeg audio-vizuelnog djela, a što će pozitivno uticati na razvoj kulture i umjetnosti. Ovaj prijedlog zakona imaće pozitivan uticaj i na razvijanje poslovnog okruženja pogodnog za snimanje filmova.

Više