Zastava Srbije
Vesti slike

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U PRAVOSUĐU BIH: Rok za prijavu 30. januar 2024. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka 1., 2. i 30. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08 i 63/23) (u daljem tekstu: “Zakon o VSTV-u BiH”) i čl. 33. i 34. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22, 26/23 i 83/23), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Vijeće”) objavljuje:

Više
Vesti slike

KRIVIČNI ZAKONIK RS: Ustavni sud BiH razmatraće ustavnost odredaba kojima se kriminalizuje kleveta

Ustavni sud BiH u četvrtak odlučuje o ustavnosti novih odredaba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je, između ostalog, kriminalizovana kleveta, ali čak i da odluči da sporne odredbe nisu ustavne, pitanje ja kako bi to tumačilo pravosuđe u Srpskoj.

Više
Vesti slike

ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FBIH: PUFBiH objavila poziv za podnošenje poreznih prijava za 2023. godinu

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 29/2011 - odluka US, 27/2012, 7/2013, 71/2014, 91/2015 i 44/2022) i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu sljedeće porezne prijave:

Više
Vesti slike

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Rok za komentare 1. februar 2024. godine

Narodna skupština Republike Srpske, na sedmoj redovnoj sjednici održanoj 22.12.2023. godine, donijela je Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

Više