Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o likvidacionom postupku

8. septembra 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i sedamdeset i druga sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više

SUDIJAMA U BANJALUCI I TUZLI PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O PRAVU NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI I PRAVU NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. septembra ove godine sudijama u Banjaluci i Tuzli prezentirao izvještaj “Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja”.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. septembra 2021. godine 21. posebna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da 18. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 28 tačaka, započne u utorak, 28.9.2021, u 10 časova.

Više

VLADA RS: Utvrđen Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 30.06.2021. godine

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 137. sjednici u Banjaluci, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 30.06.2021. godine, prema kojem su planirani prihodi i primici ostvareni u iznosu od od 2,272.3 miliona KM, što je za 20% više u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Nacrt zakona o rudarstvu FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicija “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" u iznosu od 10.000.000 KM i “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine” u iznosu od 20.000.000 KM.

Više