Zastava Srbije

NIJEDNA ZEMLJA ZAPADNOG BALKANA NE MOŽE OČEKIVATI DA POSTANE ČLANICA EU PRIJE 2030. GODINE: Unija je duboko podijeljena po pitanju proširenja

Iako u EU već duže vremena postoje inicijative da se poveća angažman po pitanju zapadnog Balkana i aktivnije radi na njegovoj integraciji, proces je naišao na još jedan kamen spoticanja kada je Bugarska ujesen blokirala Sjevernu Makedoniju zbog neslaganja oko historije i jezika.

Više

OBJAVLJENE ODLUKE O PRODAJI TREZORSKIH ZAPISA: FBiH će se zadužiti za 1,9 milijardi dolara da bi se održao rast BDP-a

U “Službenim novinama” objavljene odluke o prodaji trezorskih zapisa i zaduženju od 410 miliona KM. Portfelj duga, s 31. decembrom 2020., iznosi 5,8 milijardi KM

Više

BIH NA DOBROM PUTU DA U PREDVIĐENOM ROKU IZRADI PROGRAM INTEGRISANJA U EU: Program će sadržavati akcioni plan usklađivanja propisa u BiH sa propisima EU i plan za realizaciju preporuka Evropske komisije

Bosna i Hercegovina na dobrom je putu da u predviđenom roku, do kraja ove godine, izradi program integrisanja BiH u Evropsku uniju, koji predstavlja jedan od najkompleksnijih i najvažnijih dokumenata na putu evropskih integracija BiH.

Više

IZBORI 2022. GODINE TEŠKO DA ĆE BITI ORGANIZOVANI PO NOVIM PRAVILIMA: Još uvijek nije formirana interresorna radna grupa za izmjenu Izbornog zakona

Razgovori o izmjenama Izbornog zakona BiH po svemu sudeći nastaviće se kroz interresornu radnu grupu koja tek treba da bude formirana pod okriljem parlamenta BiH, što će sasvim sigurno usporiti taj proces i veliko je pitanje da li će izbori 2022. godine biti održani po novim pravilima.

Više

I POLITIČARI I STRUČNJACI PODIJELJENI U TOME DA LI BOSNI I HERCEGOVINI TREBA JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA FIZIČKIH LICA ILI NE

Osim političara i stručnjaci su podijeljeni o tome da li Bosni i Hercegovini treba ili ne treba jedinstveni registar računa fizičkih lica.

Više

DONIJETA UPUTSTVA ZA RAD PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA U RS

Na sajtu Vlade Republike Srpske objavljena su uputstva za rad pravosudnih institucija u Republici Srpskoj na osnovu preporuka Ministarstva pravde.

Više

IZMIJENJENE ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA BANAKA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSOM KORONA: Produžen rok za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu i dalje smanjeni kao posljedica uticaja pandemije

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske usvojio je izmjene odluke o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona, objavljeno je na internet stranici Agencije.

Više