Zastava Srbije

USTAVNI SUD FBIH: Neustavna naplata komunalne takse u Kantonu Sarajevo

Ustavni sud FBiH proglasio je neustavnim naplatu komunalne takse u Kantonu Sarajevo nakon što je "BH Play" d.o.o. Visoko 2016. tužio Federalno ministarstvo finansija zbog odluke o visini komunalnih taksi propisane Zakonom o komunalnim taksama ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2006 - prečišćen tekst, 34/2007, 2/2008 - ispr., 31/2012, 36/2012 - ispr. i 28/2018) KS.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Predviđeno uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža krivična djela

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz prihvaćene amandmane.

Više

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BIH: Ombudsman podržava izmjenu Zakona

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH podržava inicijativu organizacija civilnog društva za izmjene Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 28/2000, 45/2006, 102/2009, 62/2011 i 100/2013).

Više

MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE RS: Jedinice lokalne samouprave da imenuju kontakt osobu za komunikaciju sa Institutom za javno zdravstvo RS, u vezi vakcinacije

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske je svim jedinicama lokalne samouprave uputilo instrukciju u vezi imenovanja kontakt osobe za aktivnosti provođenja vakcinacije u svim jedinicama lokalne samouprave.

Više

KANTON SARAJEVO: Učenici od prvog do petog razreda osnovnih škola ne moraju da nose maske tokom nastave

Učenici od prvog do petog razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo ne trebaju da nose maske tokom nastave u učionicama, prema instrukciji kantonalnog Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

Više