Zastava Srbije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH: Razmatra se skraćivanje izolacije za pozitivne na koronavirus

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH razmatra skraćivanje razdoblja izolacije kod osoba koje su pozitivne na koronavirus.

Više

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH: U 2022. godini 230 statističkih istraživanja i aktivnosti od interesa za FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, na sjednici održanoj 12.1.2022. godine, usvojila Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH.

Više

KANTON SARAJEVO: Zdravstvene knjižice važit će do 31. januara 2022. godine i ako nisu ovjerene

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obavještava osiguranike, pravne subjekte i javnost da je, u cilju zaštite zdravlja osiguranika, uvažavajući izuzetno pogoršanu epidemiološku situaciju, izazvanu pandemijom covid-19 omogućio korištenje zdravstvene zaštite (ovjera zdravstvene legitimacije) do 31. januara.

Više

ZAVOD ZA STATISTIKU FBIH: Broj zaposlenih blago se povećava, najviše u IT sektoru

Federacija BiH je u novembru prošle godine imala 534.119 zaposlenih osoba, što je povećanje od 0,6 posto u odnosu na mjesec ranije.

Više