Zastava Srbije
Vesti slike

USVOJENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Ukida se PDV na doniranu hranu

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su izmjene Zakona o PDV-u koje podrazumijevaju da se PDV ne plaća na hranu koja se donira i njihova primjena počeće najdalje za dva mjeseca.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE: Organizacije civilnog društva smatraju da u pojedinim dijelovima ugrožava stečena prava i dostignuća iz postojećeg zakona i nije u skladu sa međunarodnim standardima i praksama

Organizacije civilnog društva, okupljene u Inicijativi za monitoring evropskih integracija BiH, upozoravaju na manjkavosti Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine, kojeg je Vijeće ministara BiH usvojilo na 9. sjednici 12.04.2023. godine.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH USVOJILA PROGRAME O POTICAJIMA PRI KUPOVINI ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA: Finansijska sredstva privatnim preduzećima i poduzetnicima dodijelit će se za kupovinu najviše dva vozila

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, danas donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA IZ PODRŠKE EU S CILJEM UBLAŽAVANJA ENERGETSKE KRIZE: Osigurana su sredstva u iznosu od 64,5 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava "Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize", utvrđen ovom ministarstvu u Budžetu FBiH za 2023. godinu u iznosu od 64.534.646 KM.

Više
Vesti slike

JAVNI SEKTOR U RS GOMILA DUGOVE, PRIVATNI IH SMANJUJE

Javni sektor u Republici Srpskoj za godinu dana povećao je dug za 8,6 miliona KM po osnovu doprinosa za Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (PIO), dok je istovremeno privatni sektor taj dug smanjio za 15,3 miliona KM.

Više
Vesti slike

CIJENE NEKRETNINA NEĆE PADATI JER JOŠ NEMA USLOVA ZA TO

Sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske Mile Petrović rekao je u Јutarnjem programu RTRS-a da cijene nekretnina neće padati, te dodao da nisu stvoreni uslovi za smanjenje cijena.

Više
Vesti slike

ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA TRAŽE PRODUŽENJE BORAVKA PROFESIONALNIH VOZAČA U SCHENGEN ZONI

Na osnovu zajedničkog prijedloga Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH) i Privredne komore Srbije, Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (KIF ZB) uputio je inicijativu Evropskoj komisiji za eliminiranje ograničenja ili barem produženje boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni.

Više
Vesti slike

ZAKAZANA SJEDNICA DOMA NARODA FBIH: Na dnevnom redu set energetskih zakona

Zakazana je druga sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 26. juni, u 12 sati.

Više
Vesti slike

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OMBUDSMANA ZA DJECU RS: U porastu prijave o vršnjačkom nasilju

Ombudsman za djecu Republike Srpske je tokom 2022. godine zaprimio ukupno 116 prijava kojima se ukazuje na različite oblike nasilja nad djecom, a ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić rekla je u Narodnoj skupštini da je ta institucija lani zabilježila znatan porast prijava kojima se ukazuje na vršnjačko nasilje.

Više
Vesti slike

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BIH: Nizak stepen transparentnosti institucija podriva povjerenje građana u njihov rad

Rad vlada i skupština kantona, entiteta i parlamenata na državnom nivou u Bosni i Hercegovini je nedovoljno javan, što uskraćuje mogućnost učešća građana u kontroli njihovog rada i procesu donošenja odluka. Zbog toga raste nepovjerenje u rad institucija kao i prostor za korupciju. Poruka je to okruglog stola pod nazivom „Transparentnost procesa donošenja odluka u BiH“, održanom danas u Sarajevu u organizaciji Transparency International u BiH.

Više