Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Izabrani ministri rada i boračko-invalidske zaštite, porodice, omladine i sporta, trgovine i turizma

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je Danijela Egića za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, Selmu Čabrić za ministra porodice, omladine i sporta i Denisa Šulića za ministra trgovine i turizma Republike Srpske.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Udruženje "BH novinari" poziva da se odbaci prijedlog kriminalizacije klevete

Upravni dobor Udruženja BH novinari poziva poslanike Narodne skupštine Republike Srpske da na zasjedanju odbace Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske i zatraže stručno mišljenje Venecijanske komisije o rekriminalizacije klevete i negativnim posljedicama tog procesa na slobodu izražavanja i mišljenja.

Više

ODLUKA O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA PRI UVOZU NOVIH ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH AUTOMOBILA: Odluka u primjeni do 31. decembra 2023. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je do 31. decembra produžilo odluku o privremenoj suspenziji i snižavanju carinskih stopa na uvoz novih električnih i hibridnih vozila.

Više

NACRT PRAVILNIKA O SADRŽAJU PROGRAMA I PROJEKATA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA RS: Rok za komentare 24. mart 2023. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o sadržaju programa i projekata geoloških istraživanja.

Više