Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD BIH: Plenarna sjednica 19. i 20. januara 2017. godine. Razmatranje zahtjeva poslanika Narodne skupštine RS za ocjenu usaglašenosti "svih zakona i ostalih opštih pravnih akata usvojenih od Parlamenta Federacije BiH od njegovog konstituisanja poslije izbora 2014. godine

Ustavni sud BiH razmatraće na plenarnoj sjednici 19. i 20. januara 2017. godine zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu usaglašenosti "svih zakona i ostalih opštih pravnih akata usvojenih od Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ od njegovog konstituisanja poslije izbora 2014. godine". Razlog za upućivanje apelacije je činjenica da od 17 srpskih delegata, koliko ih po Ustavu Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I)

Više

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđeno nekoliko amandmana na Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, donijet Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužine trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostepenog postupka, vršenja nadzora i druga pitanja u vezi sa ovom spriječenošću

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 13.01.2017. godine usvojila Program rada za 2017. godinu, u koji ulaze i godišnji planovi rada svih federalnih institucija koje Vlada usvaja pojedinačno. Utvrđeno je i nekoliko amandmana na Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.

Više

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU: Zbog neplaćenih kazni sudski izvršioci plijene različite predmete i imovinu, koja se potom prodaje putem licitacija. Tim novcem namiruju se banke, komunalna preduzeća i drugi, koji su i pokrenuli postupak radi naplaćivanja duga

Televizori, frižideri, trpezarijski stolovi, računari, šporeti, lusteri i slike samo su neki od predmeta koje sudski izvršioci često plijene od stanovnika RS zbog neplaćenih kazni, rata za kredite ili računa za komunalije. Osim namještaja, među zaplijenjenom imovinom sve češće se mogu naći i mnogo vrednije stvari, poput automobila, bagera, ali i nekretnina. Na oglasnim tablama osnovnih sudova širom RS mogu se vidjeti i neobične sudske odluke o zapljeni pumpi za zalijevanje povrća, sušara za duvan, muških odijela, pijeska, pa čak i steonih krava. Ova imovina se potom prodaje putem licitacija.

Više

ROK ZA UNOŠENJE PRVOG NACRTA ODGOVORA NA PITANJA IZ UPITNIKA EU 31. JANUAR 2017. GODINE

Ministarstvo pravde BiH uključeno je u odgovaranje na trenutno oko 230 pitanja iz Upitnika Evropske komisije (EK), koji je krajem prošle godine dostavljen Bosni i Hercegovini. U tom Ministarstvu navode da je općenito, rok za dostavljanje odgovora BiH Evropskoj komisiji 31.5.2017. godine. Kako se radi o veoma kompleksnom i obimnom poslu, Direkcija za evropske integracije BiH (DEI) je uspostavila informacioni sistem za unošenje odgovora od svih uključenih institucija u BiH. Rok za unošenje prvog nacrta odgovora je 31.1.2017. godine, nakon čega će uslijediti daljnje aktivnosti na njihovom revidiranju, verifikaciji i prevođenju. Sve navedeno ovisi o dinamici koju bude postavila DEI BiH - rečeno je u državnom Ministarstvu pravde.

Više