Zastava Srbije

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Izmjenama Zakona omogućiti duže bolovanje roditeljima oboljele djece u FBiH

Udruženje "Srce za djecu" pokrenuće inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US i 36/2018) Federacije BiH s ciljem da roditelji djece oboljele od malignih bolesti na bolovanju mogu biti i duže od 42 dana, kako je to sad zakonima propisano.

Više

UTICAJ PANDEMIJE KORONA VIRUSA NA POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA

Period pandemije virusa korona doveo je i do pandemije kršenja ljudskih prava, jer su zbog epidemioloških mjera brojna ljudska prava ograničena, te tako tokom lockdowna nismo imali slobodu kretanja i okupljanja, smanjene su ekonomske aktivnosti većine građana, kao i prava na socijalnu zaštitu, a porastao je i broj slučajeva porodičnog nasilja.

Više

U FUNKCIJI “ELEKTRONSKO SANDUČE” PORESKE UPRAVE RS

Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu elektronsku uslugu poreskim obveznicima, “Elektronsko sanduče”, čime je ova institucija stala u red sa najmodernijim poreskim administracijama, kao jedina u BiH koja je omogućila ovakav vid komunikacije sa poreskim obveznicima.

Više

PORESKA UPRAVA RS: Do kraja godine podnesite zahtjev za poresku karticu za 2022. godinu

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, kao i poreske obveznike kod kojih je u toku 2021. godine došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza, da najkasnije do 31. decembra 2021. podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2022. godinu i tako steknu pravo na povrat poreza za 2022. godinu.

Više