Zastava Srbije
Vesti slike

SINDIKAT PRAVOSUĐA RS: Generalni štrajk će biti održan 28. februara 2024. godine u svim pravosudnim institucijama u kojima ovaj sindikat ima sindikalne organizacije

Republički odbor Sindikata pravosuđa Republike Srpske je, na sjednici održanoj u Banjaluci, donio Odluku o stupanju u generalni štrajk, koji će biti održan 28. februara u svim pravosudnim institucijama u kojima ovaj sindikat ima sindikalne organizacije.

Više
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 28. februara 2024. godine 16. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 16. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 28. februar 2024. godine, sa početkom u 12 sati.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. 12. 2024. godine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. 12. 2024. godine, čime je praktično produžen period važenja ranije odluke donesene u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi BiH.

Više
Vesti slike

ZAKON O POREZU NA DOHODAK RS: Pravo na povrat poreza u Srpskoj

Da biste ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak, potrebno je da ispunite nekoliko uslova. O tome šta vam je potrebno od dokumentacije te kome možete da se obratiti za više informacija, čitajte u nastavku teksta.

Više
Vesti slike

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS: Ostvarivanje prava na dodatak za njegu drugog lica

Osobe kojima je potrebna pomoć i njega drugog lica mogu da ostvare to pravo, ali postoje određeni uslovi koje se moraju ispuniti, a kako je to zakonom i propisano. Više o ovome čitajte u nastavku teksta.

Više
Vesti slike

ZAKON O PLATAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BIH: Iako je Savjet ministara BiH tražio izmjene Zakona do njih još uvijek nije došlo

Iako je Savjet ministara BiH prije skoro godinu dana zadužio Ministarstvo finansija i trezora da predloži izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008, 35/2009, 75/2009, 80/2010 - odluka US, 32/2012, 42/2012, 50/2012, 32/2013, 87/2013, 75/2015, 88/2015, 16/2016, 94/2016, 72/2017, 25/2018, 32/2020, 65/2020 i 59/2022) na način da kada se povećava plata radnicima ne povećava se imenovanim i izabranim zvaničnicima, do danas nije urađeno gotovo ništa.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI: Ukoliko preporuke FATF-a ne budu sprovedene, BiH prijeti stavljanje na "sivu listu", što bi imalo negativan uticaj u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tok međunarodne trgovine

Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL Komitet), započeo je posjetu Bosni i Hercegovini, a do kraja februara održaće niz sastanaka sa predstavnicima institucija sa svih nivoa vlasti, a uvodni je održan sa Nenadom Nešićem, ministrom bezbjednosti BiH.

Više