Zastava Srbije

U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF ODRŽANO SAVJETOVANJE "NAJNOVIJI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - NAJČEŠĆA PITANJA I NEDOUMICE": 11. novembar 2022. godine u Sarajevu

U organizaciji kompanije Paragraf u Sarajevu je 11. novembra 2022. godine održano savjetovanje pod nazivom "Najnoviji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - najčešća pitanja i nedoumice" kome je prisustvovali gotovo 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Više

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja je održana 9. i 10. novembra 2022. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI: Prijedlog zakona ima EI oznaku i upućen je u parlamentarnu proceduru

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, s oznakom EI, kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis).

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBIH: Nacrt zakona propisuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja i skraćenje rokova za izdavanje akata o građenju

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Cilj izmjena i dopuna je zakonodavni okvir prilagoditi potrebama investitora radi stvaranja što boljeg i efikasnijeg privrednog ambijenta u FBiH.

Više

ODLUKA O PROPISIVANJU MJERE NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA ODREĐIVANJEM NAJVIŠEG NIVOA CIJENA ZA PELET U FBIH: Odluka stupila na snagu. Najviša prodajna cijena peleta ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima

Odluka Vlade Federacije BiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet stupila je na snagu. Ovom Odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 561,60 KM (480 KM plus PDV) u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima.

Više