Zastava Srbije

ODRŽAN SEMINAR O EFIKASNOSTI SUDSKOG POSTUPKA U PRAVNOJ TEORIJI I U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Pravnici iz Ureda registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine učestvovali su na seminaru pod nazivom Efikasnost sudskog postupka u pravnoj teoriji i u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Seminar je održan u četvrtak, 13. oktobra 2022. godine, u Sarajevu.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 19. oktobra 2022. godine 13. vanredna sjednica – Izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

13. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za srijedu, 19. oktobra 2022. godine u 12. sati.

Više

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Održana aukcija 52. emisije obveznica Republike Srpske

Ministarstvo finansija Republike Srpske je prodalo obveznice vrijedne 30 miliona KM, sa kuponskom kamatnom stopom 5%. Ukupna tražnja za obveznicama je bila 38,8 miliona KM.

Više

BIH DOBILA PREPORUKU EVROPSKE KOMISIJE ZA KANDIDATSKI STATUS

Evropska komisija predložila je zemljama članicama Evropske unije da dodjele Bosni i Hercegovini kandidatski status sa uslovima, a predstavljen je i izvještaj o trenutnom statusu BiH na putu EU integracija.

Više