Zastava Srbije
Vesti slike

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - PRAVNOM FAKULTETU USPJEŠNO REALIZOVANA DRUGA PO REDU OBUKA STUDENATA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

U utorak, 11. juna 2024. godine, na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu organizovana je svečana dodjela sertifikata za polaznike obuke za korištenje elektronske pravne baze Paragraf Lex, čiji su suizdavači Pravni fakultet i kompanija Paragraf.

Više
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona, te Nacrt zakona o likvidacijskom postupku

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 9. sjednici u Sarajevu usvojio je:

Više
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 26. juna 2024. godine 12. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Više
Vesti slike

VLADA RS: Donijeta Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini RS

Vlada Republike Srpske donijela je, na 73. sjednici u Banjaluci, Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini Republike Srpske.

Više
Vesti slike

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKO-INVALIDSKOM OSIGURANJU FBIH: Penzioneri koji su redovno otišli u penziju, sada mogu zasnovati radni odnos bez obustave penzije

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čime se nastavlja rad na unapređenju prava penzionera i osiguravanju pravednog i transparentnog penzijskog sistema. Istaknuto je da ovo zakonsko rješenje prvenstveno ima za cilj usklađivanje postojećih praksi sa pravnim okvirom, te formalno priznanje prava penzionera u skladu sa odlukom Ustavnog suda FBiH.

Više
Vesti slike

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSEBNE PROSTORE ZA PUŠENJE U SMISLU IZUZETAKA OD ZABRANE PUŠENJA: Pravilnik stupio na snagu 13. juna 2024. godine

Federalno ministarstvo zdravstva saopćilo je da Pravilnik o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja ("Sl. novine FBiH", br. 41/2024 – dalje: Pravilnik), stupa na 13. juna 2024. godine.

Više