Zastava Srbije

ODLUKA O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BIH: Stranac može ući u BiH ukoliko na graničnom prelazu BiH, između ostalog, predoči negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 časova

Stranac koji ispunjava uslove za ulazak u BiH propisane Zakonom o strancima ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2015 i 34/2021), može ući u BiH ukoliko na graničnom prelazu BiH, između ostalog, predoči negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 časova.

Više

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U REPUBLICI SRPSKOJ: U toku ove sedmice udruženja potrošača i Elektroprivrede usaglasiće tekst ugovora kako bi se uskladio sa Zakonom

Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u RS pozvala je građane da potpišu ugovor o snabdijevanju, ali ubrzo su se javili predstavnici Saveza potrošača RS, koji su zatražili izmjenu teksta ugovora.

Više

NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA: Sindikati kritični prema pritisku da se tekst Nacrta ishitreno utvrdi

Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH na sjednici održanoj 9. juna razmatrao je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i Udruženja poslodavaca.

Više

300 MILIONA EURA OD MMF-A ZA OPORAVAK EKONOMIJE BIH

Međunarodni monetarni fond za sve zemlje članice izdvojio je 650 milijardi američkih dolara generalne SDR alokacije i to za podršku rezervama i likvidnosti tih zemalja. Za Bosnu i Hercegovinu planirana su sredstva od oko 300 miliona eura.

Više

ZAKON O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA FBIH: Pošto nema tijela zaduženog za njegovu implementaciju, Zakon se ne primjenjuje od 2013. godine

U Federaciji BiH vlada anarhija kada je u pitanju sprečavanje sukoba interesa, jer ga nema ko kontrolisati.

Više