Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o dopunama Zakona o PDV-u i o izmjenama Zakona o akcizama

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH kojim se ukidaju akcize na naftne derivate na period od šest mjeseci, a da bi Zakon stupio na snagu potrebno je da ga potvrdi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Više

VLADA ZDK: Usvojen Nacrt zakona o visokom obrazovanju

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Nacrt zakona o visokom obrazovanju ZDK, koji će biti upućen na usvajanje u Skupštini ZDK.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: 12 amandmana Vlade FBiH postalo sastavni dio Prijedloga zakona

Vlada Federacije BiH je utvrdila svojih 12 amandmana na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, koji postaju sastavni dio ovog zakona.

Više

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RS: Predviđeno pravo građanina na uvid u listu čekanja, uz propisivanje obaveze zdravstvene ustanove koja je dužna obavijestiti pacijenta o stavljanju na listu čekanja i načinu na koji će biti dalje informisan o terminu pružanja zdravstvene usluge

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske kojim se nastoji bolje urediti sistem zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, potrebe za unapređenjem sistema zdravstvene zaštite, kao i usklađivanja sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj sa sistemom zdravstvene zaštite u zemljama Evropske unije.

Više