Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

Dom naroda primio je k znanju Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP - 2985/19 od 8.7.2021. godine, kao i Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID - 19 u Federaciji BiH na dane 4.10. i 18.10.2021. godine sa prijedlozima naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva te Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja Federacije BiH.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena Deklaracija o ustavnim principima i četiri informacije o prenosu nadležnosti sa zaključcima

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Deklaraciju o ustavnim principima te četiri informacije o prenosu nadležnosti sa zaključcima.

Više

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GARANTNOM PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19, IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Rok za sprovođenje Garantnog programa produžen do 31. decembra 2022. godine

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2, kojom se produžava rok sprovođenja Garantnog programa Republike Srpske do 31. decembra 2022. godine.

Više

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU KONKURSA ZA IZBOR NOTARA: Prijedlog kandidata za izbor notara u RS

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, u skladu sa članom 17. stav 3. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara (“Sl. glasnik RS" br. 52/2021), objavljuje rezultate javnog konkursa - prijedlog kandidata za izbor notara.

Više