Zastava Srbije
Vesti slike

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom sjednice, koja se održala 08. i 09. novembra 2023. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Nastavak 4. redovne sjednice 22. novembra 2023. godine – Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će nastavak 4. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH biti održan u srijedu, 22.11.2023. godine u 10 sati, prema utvrđenom dnevnom redu, uz napomenu da smo razmatrali i usvojili prve dvije tačke.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Njemački grant za sistem prihvata državljana BiH po osnovu readmisije

Vijeće ministara BiH na 15. vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, koji ćе biti održan 6. i 7. decembra 2023. u hibridnoj formi.

Više
Vesti slike

PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU VRŠNJAČKOG NASILJA U FOKUSU INTERRESORNOG TIMA RS

Članovi Interresornog tima za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj su na sastanku u Ministarstvu prosvjete i kulture razgovarali o poslovniku o radu i realizaciji mjera definisanih Programom mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.

Više