Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

VLADA FBIH: Usvojena informacija s naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9.8.2021. godine, te predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važena od 14 dana.

Više

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period 2021-2023. godina

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 132. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period 2021-2023. godina koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovim programom planirano je postepeno uravnoteženje javnih finansija u naredne dvije godine, a definisane su mjere i period fiskalnog prilagođavanja koji bi trebao da obezbjedi stabilnost javnih finansija i poslije 2023. godine.

Više

ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BIH: Neophodne izmjene Zakona radi realizacije inicijative za besplatnu registraciju bicikala, odnosno vođenje registra, s ciljem prevencije krađa bicikala skupljih od 150 KM

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je podršku inicijativi za preventivnu akciju besplatne registracije bicikala, odnosno vođenje registra, s ciljem prevencije krađa bicikala skupljih od 150 KM. Tu inicijativu pokrenuo je zastupnik u Skupštini KS Elvis Vreto.

Više

UREDBA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OBLASTI PREVOZA LICA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA SANIRANJE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA: Odobrava se isplata sredstava za pomoć 78 privrednih subjekata

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske održao je 9. sjednicu, telefonskim putem, na kojoj se upoznao sa Informacijom o privrednim subjektima koji u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021) ostvaruju pravo na finansijsku podršku iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske broj 13.03/345-759-1/21 od 28.07.2021. godine

Više

EKONOMISTI PREDLAŽU UKIDANJE PLAĆANJA CESTARINE NA AUTOCESTAMA U BIH

Na inicijativu poslodavaca o hitnom smanjenju plaćanja cestarine na autocesti A1 reagirao je ekonomista Faruk Hadžić, kazavši kako je ideja vrijedna pažnje. On kaže kako bi išao i korak dalje i ponovo predložio da se ukine naplata cestarine na autocestama.

Više