Zastava Srbije

IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE ZA BIH: Pogoršana situacija u pravosuđu

Novi izvještaj Evropske komisije (EK) za Bosnu i Hercegovinu konstatuje da je došlo do pogoršanja situacije u pravosuđu, piše Transparency International.

Više

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Zakon o dopunama Zakona o prekršajima

Na 12. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 14. oktobra 2020. godine 15. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Više

NEOPHODNA BOLJA ZAKONSKA REGULATIVA NA POLJU KONTROLE DUHANA U FBIH: Potrebno uvesti zabranu pušenja na svim javnim mjestima, te uskladiti porez na duhan sa EU direktivama

U Izvještaju Evropske unije o napretku BiH za 2020. naglašava se da je ostvaren nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima. Posebno se ističe pitanje neadekvatnih zakona na polju kontrole duhana i neophodnost zabrane pušenja na svim javnim mjestima, te usklađivanje poreza na duhan sa EU direktivama.

Više

UREDBA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OBLASTI MEĐUNARODNOG PREVOZA LICA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I PRUŽANJU AERODROMSKIH USLUGA ZA SANIRANJE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLJEDICA VIRUSA KORONA: Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava je 30 dana

Uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti međunarodnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica virusa korona ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020), koju je Vlada Republike Srpske usvojila na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda stupila je na snagu 6. oktobra 2020. godine.

Više