Zastava Srbije

ODLUKA O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OBAVLJAJU DJELATNOST NA PODRUČJU GRADA MOSTARA: Trgovinama na veliko i malo u kojima se vrši promet prehrambenim proizvodima može se odrediti radno vrijeme svakim danom od 06.00 do 22.00 sati, osim nedjeljom i državnim praznicima

Gradsko vijeće Grada Mostara na 19. redovitoj sjednici održanoj 29. marta ove godine donijelo je Odluku o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost na području Grada Mostara. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Mostara 5. aprila ove godine i stupa na snagu osam dana od datuma objavljivanja.

Više

ODLUKA ZA USKLAĐIVANJE VRIJEDNOSTI OPĆEG BODA ZA 2022. GODINU: Utvrđena vrijednost u iznosu od 16,35 KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom daje saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu, shodno članu 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US, 103/2015, 111/2021 i 15/2022), u procentu od 4,8 posto i utvrđuje se u iznosu od 16,35 KM.

Više

EBRD USVOJILA NOVU STRATEGIJU ZA BIH

Upravni odbor Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD) usvojio je novu strategiju za BiH, a strateški prioriteti uključuju digitalizaciju i razvoj vještina za privatni sektor, razvoj infrastrukture i dekarbonizaciju.

Više