Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno sedam zakona i dva nacrta zakona. Nastavak sjednice 16. februara 2021. godine

Narodna skupština Republike Srpske je, u prvom dijelu 14. redovne sjednice, usvojila sedam zakona i dva nacrta zakona.

Više

VLADA FBIH: Izmijenjena Uredba o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika

Vlada Federacije BiH je, na sjedici u Mostaru, kojom je po ovlaštenju premijera FBiH predsjedavala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.2.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Više

VLADA RS: Usvojeno više informacija

Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 108. sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Radovan Višković.

Više

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: U januaru 2.138 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera

Inspekcijski organi u Federaciji BiH i u 2021. godini nastavljaju provođenje pojačanih i usmjerenih timskih nadzora u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva i odredbama federacijskog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. novine FBiH", br. 29/2005), uz stalno praćenje informacija i uputa Federalnog i kantonalnih kriznih štabova, ali i hitno reaguju po prijavama građana.

Više

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA: U Republici Srpskoj do sada izdato 30.000 turističkih vaučera

U Republici Srpskoj je od 15. juna prošle godine do 9. februara 2021. godineizdato 30.000 turističkih vaučera za subvencionisanje smještaja u ugostiteljskim objektima na području Srpske, a građani Srpske su u prethodnom zimskom periodu turističke vaučere u najvećem broju koristili za odmor i boravak na olimpijskoj planini Jahorini i u banjskim centrima u Srpskoj.

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: U januaru 2021. godine uplaćeno 405 miliona KM javnih prihoda

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru ove godine uplatili su 405.099.282 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar prošle godine manje za 19.970.556 KM, ili za 4,7 posto.

Više