Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama zakona o akcizama i o platama i naknadama u institucijama BiH, te o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Na 27. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, s amandmanom uloženim na sjednici, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Nada Mladina i Zukan Helez.

Više

VLADA FBIH: Nove mjere bez VTP pravila. Utvrđeni amandmani na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji u FBiH sa stanjem na dan 7.3.2022. godine, s predloženim naredbama i preporukama.

Više

VLADA RS: Utvrđen veći broj nacrta zakona iz oblasti zdravstva

Vlada Republike Srpske donijela je, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, novu Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19.

Više

UREDBA O NAČINU IZVRŠAVANjA MJERA ZA SPREČAVANjE I SUZBIJANjE ZARAZNOG OBOLjENjA KOVID 19: Ugostiteljski objekti se vraćaju u redovne režime radnog vremena, odnosno u režim radnog vremena definisan zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti ugostiteljstva i propisima lokalnih zajednica

Vlada Republike Srpske usvojila je, 10. marta 2022. godine, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja Kovid 19 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021 i 3/2022).

Više

SAVJETOVANJE O PRAKTIČNOJ PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, O DOPRINOSIMA, O RADU I PODZAKONSKIH AKATA: Banjaluka, 18. marta 2022. godine

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija Republike Srpske organizuju stručno savjetovanje na temu “Praktična primjena Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o radu i podzakonskih akata sa aspekta izmjena tih zakona u decembru mjesecu 2021. godine u cilju povećanja plata u Republici Srpskoj" na kojem mogu prisustvovati sva zainteresovana pravna i fizička lica koja primjenjuju navedene propise.

Više

JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA U FBIH

U Federaciji BiH za dva programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva u iznosu od 61 milion KM, a kojim se planira obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba u FBiH. Riječ je o “Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022” koji je namjenjen poslodavcima, te “Programu samozapošljavanja Start Up 2022” na koji apliciraju fizička lica tj. nezaposlene osobe.

Više