Zastava Srbije

VLADA FBIH: Dopunjena Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH za 2020. godinu

Prihvativši informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH o Odluci Ustavnog suda BiH od 22.12.2020. godine o dopustivosti i meritumu u predmetu E.Š. i drugi, Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, jednim od donesenih zaključaka, naložila Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva da, u roku od sedam dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) u Federaciji BiH, sačini procjenu rizika i dostavi joj prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih Naredbom Kriznog štaba od 9.11.2020. godine.

Više

ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLjANA BIH: Upućen zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti/usklađenosti pojedinih odredaba Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2001, 56/2008 i 58/2015), koji je donesen 2015. godine.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI: Vlada FBiH odbila amandmane na Prijedlog zakona koji se odnose na rad Finansijske policije

Vlada FBiH odbila je amandmane delegata Socijaldemokratske partije (SDP) Anera Žuljevića na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji koji se odnose na rad Finansijske policije. Žuljević smatra da se ovako nastavlja ruiniranje ove važne federalne institucije.

Više

SVJETSKA BANKA: Ekonomski rast BiH 2021. godine 2,8 posto

Ekonomija Bosne i Hercegovine ove godine će rasti za 2,8 posto, prognozira Svjetska banka u januarskom izvještaju "Globalni ekonomski izgledi".

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: U decembru promet manji za 372 miliona KM

Posljedice korona-krize u našoj zemlji su ogromne, a one se posebno vide kroz smanjenje ukupne potrošnje, što dalje implicira brojne ekonomske posljedice.

Više