Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Sindikat pravosuđa podnio inicijativu Ustavnom sudu Srpske za ocjenu ustavnosti Uputstva za način obračuna prevoza za zaposlene u pravosudnim institucijama

Predstavnici Sindikata pravosuđa Republike Srpske saopštili su da su Ustavnom sudu Srpske predali inicijativu za ocjenu ustavnosti spornog Uputstva za način obračuna prevoza za zaposlene u pravosudnim institucijama.

Više

STRANI SUDIJA USTAVNOG SUDA BIH RAZRIJEŠEN DUŽNOSTI ZBOG ODLASKA U PENZIJU

Ustavni sud BiH trenutno radi u sastavu od osmoro sudija, jer je sudija Konstanse Greve nedavno razriješena dužnosti zbog odlaska u penziju. Greve je jedna od troje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, a 14. decembra napuniće 70 godina, čime je ispunila jedan od uslova da bude razriješena te dužnosti, rekao je registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za period januar – septembar 2016. godine u kojem se navodi da su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u ovom periodu 749.437.694 BAM ili 79 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu. Od toga su ostvareni prihodi 699.680.905, dok finansiranja i primici iznose 49.756.789 BAM. U strukturi prihoda dominiraju sredstva s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje

Više

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u RS i o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Vlada Republike Srpske utvrdila je 8. decembra 2016. godine, na 103. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj. Ovim zakonom uređuju se opšta bezbjednost proizvoda koji su stavljeni na tržište Republike Srpske, kriterijumi za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtjevom za bezbjednost, obaveze proizvođača i distributera, način informisanja i razmjene informacija u vezi sa opasnim proizvodima i rizicima koje ti proizvodi predstavljaju za potrošače i druge krajnje korisnike, kao i vršenje nadzora na tržištu.

Više

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH, donijeta Uredba koja utvrđuje instrumente za usklađivanje zakonodavstva Federacije BiH s pravnom stečevinom Evropske unije, kao i obaveze federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao obrađivača propisa i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU u ovom postupku

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila prijedloge Budžeta Federacije. Kako je planirano, budžet za narednu godinu iznosi dvije milijarde i 747 miliona, što je za 148,8 miliona KM ili šest posto više u odnosu na ovogodišnji. Novina u Budžetu za sljedeću godinu je i stavka od 30 miliona KM namijenjena za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA RS: Propisuje se da ukoliko je okrivljeni oslobođen od odgovornosti za prekršaj, troškovi prekršajnog postupka idu na teret budžeta RS ako je ovlašćeni podnosilac zahtjeva ovlašćeni organ ili oštećeni koji se finansira iz budžeta RS. Ukoliko je ovlašćeni podnosilac zahtjeva ovlašćeni organ ili oštećeni koji se ne finansira iz budžeta RS, troškovi prekršajnog postupka ići će na teret ovlašćenog podnosioca zahtjeva

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, usvojili su 8. decembra 2016. godine, u okviru, prvog dijela 15. redovne sjednice, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske. S obzirom na to da su troškovi prekršajnog postupka prihod budžeta RS, izmjene Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014 i 36/2015 - odluka US) između ostalog, idu u i pravcu zaštite budžeta RS.

Više

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Održana 47. aukcija trezorskih zapisa

Republika Srpska je na aukciji održanoj 7. decembra 2016. godine posredstvom Banjalučke berze prodala trezorske zapise ukupne vrijednosti 13.493.304 KM. Trgovanje je obavljeno po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni od 99,9504 KM, pri čemu je ostvarena kamatna stopa od 0,1001%. Ukupno pristigle ponude su iznosile 25,2 miliona KM.

Više

U PRIPREMI REGIONALNI PORTAL PRIVREDNIH REGISTARA

Direktor Agencije za privredne registre (APR) Srbije Zvonko Obradović rekao je da je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenut projekat uspostavljanja Regionalnog portala privrednih registara. On je dodao da je APR počeo da se povezuje sa privrednim registrima Makedonije i Slovenije, a u narednom periodu priključiće se i Hrvatska i Republika Srpska. Rok za realizaciju tog projekta je 2018. godina.

Više