Zastava Srbije
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 10. oktobra 2023. godine 8. hitna sjednica - Davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 8. hitnu sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 10. oktobar 2023. godine, sa početkom u 13 sati.

Više
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj zakona i nacrta zakona

Dom naroda usvojio je, u okviru 4. vanredne sjednice:

Više
Vesti slike

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBIH: Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade usklađivat će se u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata saopćilo je da je Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, koji je prethodno usvojio i Zastupnički dom.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI I NASILJA PREMA ŽENAMA RS: Nastoji se žrtvama nasilja prema ženama učiniti dostupan i efikasan sistem mjera pomoći, podrške i zaštite, sve u cilju zaustavljanja trenutnog nasilja koje trpe, sprečavanja njegovog ponavljanja, a posebno eliminisanja mogućeg fatalnog ishoda

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske čiji je osnovni cilj zaštita žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, sprečavanjem i suzbijanjem nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kao i zaštita života i psihofizičkog integriteta lica ženskog pola, a posebno sprečavanje femicida kao najtežeg oblika i posljedice nasilja prema ženama.

Više