Zastava Srbije
Vesti slike

SMJERNICE ZA POSTUPANJE U PARNIČNOM POSTUPKU U BIH: Kontinuiranom primjenom Smjernica do harmonizacije postupanja

U cilju uspostavljanja profesionalnog standarda u pogledu ujednačenog tumačenja i primjene procesnih odredbi, te ujednačenog postupanja sudija u parničnom postupku, jačanja procesne discipline i autoriteta suda, u okviru aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, sudovi su kreirali Smjernice za postupanje u parničnom postupku.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Pokrenuta procedura za imenovanje članova Komisije za koncesije BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o kriterijima za imenovanje članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine jer je dosadašnjim članovima istekao mandat.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Usvojena Strategija socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023–2029. godine

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 48. sjednici u Banjaluci, Strategiju socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023–2029. godine, koja predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj sistema socijalne zaštite u njegova tri najvažnija aspekta: socijalnoj, dječijoj i porodično-pravnoj zaštiti. Opredjeljenje Vlade Republike Srpske bilo je da se pristupi izradi strateškog dokumenta koji će predstavljati osnovu za proaktivno i odgovorno upravljanje cjelokupnim sistemom socijalne zaštite u narednom sedmogodišnjem periodu.

Više
Vesti slike

PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNOG ZBRINJAVANJA I SOCIJALNE PODRŠKE U USTANOVAMA SOCIJALNE BRIGE FBIH: Ustanovama socijalnog zbrinjavanja propisuje se obaveza da, zavisno od svoje djelatnosti i kategorije smještenih korisnika, u svom radu moraju ispunjavati i druge standarde koje propisuju federalni ministar zdravstva, zatim federalni ministar pravde, te kantonalni ministar nadležan za odgoj i obrazovanje s područja na kojemu federalna ustanova socijalne zaštite ima sjedište

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je ministar Adnan Delić potpisao Pravilnik o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške u ustanovama socijalne brige FBiH, koji će nakon objave u Službenim novinama FBiH postati obavezujući za svih pet federalnih ustanova socijalnog zbrinjavanja.

Više