Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2019. godine

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2019. godine u iznosu 237.500.000 KM.

Više

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Manjkavost Zakona usporava proces rješavanja žalbi

Pred Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH za osam mjeseci ove godine našla se 2.151 žalba u postupku javnih nabavki, podaci su ove kancelarije.

Više

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA U FBIH

Predsjednik Upravnog odbora Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid najavio je da bi uskoro trebalo da bude definiran način nastavka sindikalnog zalaganja, u vezi donošenja zakona o reprezentativnosti u federalnom Parlamentu.

Više

PRAVILNIK O IZGLEDU POLICIJSKE UNIFORME BIH: Pravilnik, donijet krajem 2017. godine, nikada nije objavljen u Službenom listu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, krajem 2017. godine donijelo je Pravilnik o izgledu policijske uniforme Bosne i Hercegovine.

Više