Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Više

VLADA KS: Finansirat će se studiranje na još četiri studijska programa, proširene upisne kvote na četiri fakulteta

Studentima koji prvi put upišu prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na studijskim programima "Automatika i elektronika", "Elektroenergetika" i "Telekomunikacije", kao i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije na studijskom programu "Kompjuterske i informacione tehnologije", prema već utvrđenom Planu upisa studenata u akademskoj 2022/2023. godini, troškovi studija biće finansirani iz Budžeta KS.

Više

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA RS: Rok za komentare 15 dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pripremilo je radnu verziju Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Više

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA FBIH 2022-2027. GODINE: Prioriteti su razvoji turističkih proizvoda, destinacijskog marketinga i ljudskih resursa, te unapređenje poticajnog okruženja za razvoj održivog turizma

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT), usvojila Nacrt strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022-2027.

Više