Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINjA U BiH: Zabranjeno je držati kao kućne ljubimce životinje koje su zaštićene, divlje životinje, te životinjske vrste i pasmine koje su opasne za život. Prodaja egzotičnih životinja je također zabranjena

U BiH u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 i 9/2018) zabranjeno je držati kao kućne ljubimce životinje koje su zaštićene, divlje životinje, te životinjske vrste i pasmine koje su opasne za život, prodaja egzotičnih životinja je također zabranjena.

Više

DELEGACIJA EU: Trenutni sistemi o izvještavanju i provjeri imovine u BiH neodrživi

Postojeći sistemi o izvještavanju i provjeri imovine ne osiguravaju dovoljno nezavisan i nepristrasan postupak utvrđivanja sukoba interesa i provjere imovine, a to se odnosi i na imenovane javne zvaničnike, ali i na sudije, tužioce i članove Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, kažu u Delegaciji EU.

Više

OMOGUĆENI KONKURSI ZA PRIJEM RADNIKA U INSTITUCIJE BIH I BEZ SAGLASNOSTI SAVJETA MINISTARA BIH

Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH naredio je Agenciji za državnu službu BiH da konkurse za prijem radnika u institucije BiH raspisuje i bez saglasnosti Savjeta ministara BiH.

Više

PORESKA UPRAVA RS: U 2022. godini rekordna naplata javnih prihoda

Poreska uprava RS je u protekloj godini postigla zavidne rezultate u poslovanju, prikupljen je rekordan iznos javnih prihoda, dok je istovremeno došlo do značajnog smanjenja ukupnog duga, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Više